Selecteer een pagina

Het Russisch Monument

Op de plek waar 500 gesneuvelde Russen en Kozakken (uit het huidige Oekraïne) begraven zijn, bevindt zich het Russisch Monument.
Het werd onthuld op 30 september 1901, ruim een eeuw na beide veldslagen. De grond maakte oorspronkelijk deel uit van het toen bekende “Russische Kerkhof”.
Het terrein werd door de familie Van Reenen aan het keizerrijk Rusland geschonken en is tot op heden Russisch grondgebied.

Op de voorzijde van het bovenste granietblok is met bladgouden letters in cyrillisch schrift een Russische tekst gebeiteld, vertaald:
“TER EEUWIGE NAGEDACHTENIS AAN DE RUSSISCHE KRIJGERS, GEVALLEN BIJ BERGEN OP DE 8STE EN DE 21STE SEPTEMBER VAN HET JAAR 1799”
(volgens onze kalender 19 sept en 2 okt 1799)

Op de achterzijde staat een Russisch opschrift, vertaald: “ONTHULD IN HET JAAR 1901”